Josep40

 
contactemailto:josep40@gmail.com?subject=informaci%C3%B3

Dissenyador gràfic de professió, torne als pinzells (arraconats pels píxels a l'activitat diària) sempre que puc.

La meua obra agafa com a referents plàstics el pop-art i el còmic. La critica política, la ironia i el doble sentit, son sempre presents.

Si Josep Renau ens parlava de la funció social del cartell, gran part de la meua obra ens mostra la funció social (critica) de l'art.

O això intente...


Fent click a “pintura” veureu una mostra de la meua obra.

Graphic designer as a profession I go back to the brushes again, when they have been a part because of my daily routine. 

My work takes as reference plastic, pop-art and comic art. The political criticism, irony and double meaning are always in my work. 

If Josep Renau used to talk about the social funcion of the poster, the mayority of my work shows the social funcion, like the criticism of art.


In “pintura” section you can see my paintings

Diseñador gráfico de profesión, vuelvo a los pinceles (arrinconados por los píxeles en la actividad diaria) siempre que puedo.

Mi obra toma como referentes plásticos el pop-art y el cómic. La critica política, la ironía y el doble sentido, estan siempre presentes.

Si Josep Renau nos hablaba de la función social del cartel, gran parte de mi obra nos muestra la función social (critica) del arte.

O eso intento ...


En la sección “pintura” teneis una muestra de mi obra.